Werkgroepen begeleiding

Werkgroepen begeleiding

Begeleiding naar zelfstandigheid

Home > Diensten > Werkgroepen begeleiding

Werkgroepen begeleiding

In een groep komen ideeën, denkkracht en ervaring samen. Dat biedt een sterke basis voor succesvolle verbindingen. We werken daarom graag met groepen. Groepen van inwoners, vrijwilligers, bedrijven, specialisten, energiecoöperaties, beleidsmedewerkers, en buurtbewoners.

  • We begeleiden startende groepen naar zelfstandigheid.
  • We faciliteren bestuurlijke (werk-)sessies voor verschillende partners.
  • We ondersteunen groepen op hun energie maximaal in te zetten voor een project of activiteit

Een aantal
voorbeeld-cases

Opdrachtgevers

We werken voor gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden, uitvoeringsdiensten en bedrijven.