Skip to main content

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

Bij Platform Duurzaam Nederland hechten we veel waarde aan de veiligheid van de gegevens van onze gebruikers. We zijn ons ervan bewust dat er mogelijk beveiligingsproblemen kunnen optreden. Daarom hebben we een Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) beleid geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat eventuele beveiligingsproblemen op een verantwoorde en professionele manier worden behandeld.

Als u een beveiligingsprobleem heeft ontdekt in een van onze systemen of websites, vragen we u om ons op de hoogte te stellen via het contactformulier. We zullen uw melding zo snel mogelijk beoordelen en de ernst van het probleem vaststellen. Als het probleem gerechtvaardigd is, zullen we eraan werken om het zo snel mogelijk op te lossen.

We vragen u om de volgende informatie te verstrekken bij uw melding:

  • Een gedetailleerde beschrijving van het beveiligingsprobleem
  • De stappen die nodig zijn om het probleem te reproduceren
  • De impact van het probleem en eventuele risico’s voor onze gebruikers
  • Uw contactgegevens zodat we u kunnen bereiken om verdere details te bespreken of om eventuele vragen te beantwoorden

We vragen u om de kwetsbaarheid vertrouwelijk te behandelen totdat we de nodige stappen hebben genomen om deze op te lossen. We streven naar transparantie en openheid in onze beveiligingspraktijken. Als blijk van waardering bieden wij een gepaste beloning aan de onderzoekers die ons helpen om onze systemen te verbeteren. De hoogte daarvan wordt door ons bepaald en is afhankelijk van de kwaliteit van de melding en de grootte en ernst van het beveiligingsprobleem.

We vragen u ook om geen misbruik te maken van het beveiligingsprobleem en geen schade aan te richten aan onze systemen of de systemen van onze gebruikers.

Dit beleid is bedoeld om een veilige en verantwoorde openbaarmaking van kwetsbaarheden te ondersteunen en is niet bedoeld als een uitnodiging om onze systemen zonder toestemming te testen. We behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen personen die onze systemen zonder toestemming testen of misbruiken.

We zijn dankbaar voor uw hulp en samenwerking bij het verbeteren van de veiligheid van Platform Duurzaam Nederland en zijn gebruikers.