Skip to main content

Diensten voor overheden en bedrijven

Wat doen wij?

Subsidieregeling

De subsidieregeling is er om inwoners op een laagdrempelige en eenvoudige manier subsidie te laten aanvragen voor klimaatadaptieve maatregelen.

  • Alle aanvragen, wijzigingen en toekenningen overzichtelijk in één subsidietool.

  • Inwoners kunnen hun aanvraag eenvoudig indienen en aanpassen.

  • Inwoners zien snel en in begrijpelijke taal wat zij kunnen doen.

Duurzame Doe Week

De Duurzame Doe Week verbindt onderwijsinstellingen en (lokale) ondernemers en organisaties. Wij bieden een platform waarop bedrijven en organisaties zich kunnen aanbieden en scholen zich (gratis) kunnen inschrijven voor bijvoorbeeld een workshop, excursie of gastles.

  • Lokale ondernemers kunnen zich op een positieve manier laten zien.

  • De jongste inwoners worden enthousiast gemaakt voor het thema duurzaamheid.

  • Leerlingen leren op een interactieve manier over duurzaamheid.

Nationale Tuin & Klimaat Route

De Tuin & Klimaat Route is een platform vol inspirerende voorbeelden en verhalen over klimaatvriendelijke tuinen en projecten.

  • Inspirerende verhalen en voorbeelden van klimaatvriendelijke tuinen en (buurt)projecten.

  • Inwoners komen via het platform in gesprek met enthousiaste tuinbezitters over klimaatadaptatie.

  • Toegankelijke uitleg over maatregelen rondom hittestress, wateroverlast, vergroening en biodiversiteit in de tuin.

Menukaart Klimaatadaptatie

Vanuit een positieve invalshoek bieden we concepten en aansprekende activiteiten die helpen om uw beleid om te zetten naar acties met impact.