Skip to main content

Nationale Tuin & Klimaat Route

De Tuin & Klimaat Route is een platform vol inspirerende voorbeelden en verhalen over klimaatvriendelijke tuinen en projecten. De tuinbezitters delen hun tips en adviezen het hele jaar door op het platform en tijdens een tweedaags evenement in het najaar. Zo helpen zij buurtgenoten op weg bij het verduurzamen van de tuin.

  • Inspirerende verhalen en voorbeelden van klimaatvriendelijke tuinen en (buurt)projecten.

  • Inwoners komen via het platform in gesprek met enthousiaste tuinbezitters over klimaatadaptatie.

  • Toegankelijke uitleg over maatregelen rondom hittestress, wateroverlast, vergroening en biodiversiteit in de tuin.

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen zich aansluiten bij de Tuin & Klimaat Route. In deze gebieden worden eerst de lokale voorbeelden in kaart gebracht op het platform. Hier is ook ruimte voor publieke buitenruimte of overheidsprojecten. De deelnemende organisatie ontvangt vervolgens communicatiepakketten om de verhalen en tips van tuinbezitters onder de aandacht te kunnen brengen bij inwoners. Het hele jaar door kunnen geïnteresseerden via het platform een vraag stellen aan de tuinbezitters of een bezoek brengen aan een klimaatvriendelijke tuin of project. Rond het tweedaagse evenement organiseert de Tuin & Klimaat Route een uitgebreide campagne.

Wat wij bieden:

  • In kaart brengen van voorbeeldtuinen en (buurt- en overheids)projecten in de gemeente;
  • Inwoners gaan met elkaar in gesprek over het verduurzamen van de tuin;
  • Een communicatiepakket om via de gemeentekanalen de voorbeelden en thema’s zoals hittestress, wateroverlast en biodiversiteit onder de aandacht te brengen;
  • De organisatie en promotie van het tweedaags evenement in jouw gemeente .

Wat kunnen we voor je betekenen?

We gaan graag voor je aan de slag.
Mail naar info@platformduurzaamnederland.nl